Đăng Nhập
  
 Bảng vàng thành tích

- Giải nhì toàn đoàn môn cờ vua các nhóm tuổi thành phố Nha Trang - 2017
(1HCV,1HCB,6HCD)

- Giải ba tam ca tiếng hát học đường (2013)

- Giải nhất và giải ba Olympic tiếng Anh cấp tỉnh năm 2013

- Giải khuyến khích giao lưu học sinh giỏi cấp thành phố 2013

-  Trường chuẩn Quốc Gia (2017)

  
 Gallery
  
 GIẢI TRÍ

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017-2018

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022

  
 Thông báo
Viết bài xây dựng Website: Thầy cô và các em học sinh gửi bài theo đia chỉ mail: thehieunt@yahoo.com. đt: 01654.977.799
  
 Lượt truy cập
  
  
CHUYÊN ĐỀ MÔN TẬP VIẾT LỚP 2 - HỌC KỲ II – Năm học: 2012 – 2013.

Người trình bày: Nguyễn Thị Tuyết Nhung.

I.PHẦN LÝ THUYẾT:
A. Mục đích – Yêu cầu:
     - Phân môn tập viết rèn các kĩ năng viết cho học sinh trong giờ Tập Viết. Nhiệm vụ của học sinh là viết đúng mẫu chữ nghiêng và chữ đứng , viết đúng tốc độ quy định, viết đúng khoảng cách mỗi câu , mỗi chữ.
     - Rèn kĩ năng viết cho học sinh là rèn chữ rõ ràng, sạch đẹp và giúp cho học sinh có tính sáng tạo, linh hoạt và biết vận dụng những kiến thức của mình để viết bài tốt hơn, góp phần phát triển một số thao tác tư duy của học sinh.
     - Bồi dưỡng cho học sinh một số đặc tính và thái độ cần thiết trong việc nhà như: cẩn thận, chính xác, thẩm mĩ, lòng tự trọng và tính thần trách nhiệm.
B. Nội dung dạy học: Nội dung và hình thức.
     I.Nội dung: Có 2 nội dung:
          + Nội dung 1: Đổi mới về nội dung và phương pháp dạy học.
          +Nội dung 2: Phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh.
        1. Đổi mới về nội dung:
 a) Đổi mới trong bảng chữ cái viết hoa:
     -Mẫu chữ được thể hiện ở 4 dạng: + Chữ viết đứng nét đều.
                                                              + Chữ viết đứng nét thanh, nét đậm.
                                                              + Chữ viết nghiêng nét đều.
                                                              + Chữ viết nghiêng nét thanh, nét đậm.
     -Chữ cái viết hoa có chiều cao 2,5 đơn vị. Riêng 2 chữ cái V, G được viết với chiều cao 4 đơn vị.
       b) Đổi mới về nội dung cấu trúc:
     - Nội dung tập viết trong tiết học là học sinh phải bám sát nội dung bài học và học toàn bộ bảng chữ cái viết hoa gồm 29 chữ cái viết hoa kiểu 1 và 5, chữ cái viết hoa kiểu 2.
     - Nội dung của bài: Có chữ viết mẫu trên dòng kẻ ô li trang lẻ và trang chẵn.
   *) Trang lẻ tập viết ở lớp:
     + 1 dòng chữ cái viết hoa cỡ vừa.
     + 2 dòng chữ cái viết hoa cỡ nhỏ.
     + 1 dong viết ứng dụng ( chữ ghi tiếng có chữ cái viết hoa) cỡ vừa.
     + 1 dòng viết ứng dụng ( cụm từ có chữ viết) cỡ nhỏ.
    *) Trang chẵn:
     + Luyện viết ở nhà.
     + Tập viết nghiêng.
       c) Phương pháp dạy học: Học sinh phải chú trọng trong luyện tập và thực hành, cần luyện tập cho học sinh theo nhiều hình thức như: rèn kĩ năng viết đúng, viết đẹp.
II. Phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh: Dạy Tập Viết phải chú trọng vào 2 phương pháp:
     a) Phương pháp trực quan:
     - Thiết bị đồ dùng dạy học, các mẫu chữ cái viết hoa, chữ viết ứng dụng, cách nối nét.
     - Bài mẫu chữ ( bộ chữ dạy Tập Viết)
     - Bảng lớp, bản con.
     - Vở sạch chữ đẹp của học sinh.
      b) Phương pháp luyện tập thực hành:
    +Luyện tập theo yêu cầu từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.
    +Luyện các thao tác chuẩn bị chữ viết.
    +Luyện viết trên bảng lớp, bảng con.
    +Luyện viết trong vở tập viết.
      c) Các biện pháp dạy học chủ yếu:
      1) Hướng dẫn cho học sinh viết chữ :
       -Gồm các hoạt động: Giáo viên viết mẫu chữ cần viết và hướng dẫn cho học sinh kĩ thuật viết chữ như qui trình viết, nét nối các chữ cái trong cùng một tiếng, vị trí đặt dấu thanh và thước.
       -Giáo viên hướng dẫn cho học sinh thực hành luyện viết chữ trên bảng con hoặc trong vở tập viết ( như chữ hoa, từ ngữ, câu ứng dụng). Trước khi dạy học sinh viết, giáo viên lấy một số chữ viết câu, từ ứng dụng để chữ mẫu rồi sau đó cho học sinh làm bài.
      2) Rèn nề nếp cho học sinh viết chữ rõ ràng, sạch đẹp:
      -Chỉ học sinh viết bài.
      -Giáo viên cần phải uốn nắn tư thế ngồi của học sinh và cách cầm bút, xê dịch vở khi viết, khoảng cách giữa vở và mắt để học sinh viết bài tốt hơn.
      -Trước học sinh viết, giáo viên cần phải hướng dẫn và nhắc nhở về cách trình bày. Để cho học sinh có ý thức viết chữ và giữ gìn vở sạch đẹp rồi viết bài tốt hơn.
      3) Chấm và chữa bài tập viết: Giáo viên thu bài và chấm một số bài viết của học sinh để nhận xét và rút kinh nghiệm chung.
      4) Hướng dẫn học sinh làm bài ở nhà:
       -Giáo viên hướng dẫn cho học sinh nắm đựoc yêu cầu , nội dung của chữ cái, từ, câu ứng dụng cần viết ( như chữ đứng, chữ nghiêng) để hcọ sinh về nhà viết bài tốt hơn.
       d) Quy trình dạy học:
       1) Kiểm tra bài cũ: Học sinh viết một số chữ hoa, viết cụm từ, câu ứng dụng mới học. Hoặc nghe viết một số từ, chữ, cụm từ mà học sinh thường viết sai.
       2) Dạy bài mới:
       a) Giới thiệu bài: Giáo viên nêu nội dung và yêu cầu của tiết dạy như ghi bảng, bài số, nội dung.
       b) Hướng dẫn học sinh viết chữ hoa:
    -Giáo viên hướng dẫn cho học sinh qua sát, nhận xét về mẫu chữ cái viết hoc ( về cấu tạo, đặc điểm của nét chữ) để học sinh nắm được và viết bài tốt hơn.
    -Hướng dẫn cho học sinh những quy trình viết chữ như trên khung chữ, trên dòng kẻ để học sinh nắm được và viết bài chính xác hơn.
    -Hướng dẫn cho học sinh tập viết trên bảng con ( theo mẫu).
 c) Hướng dẫn học sinh viết cụm từ tên riêng hoặc câu ứng dụng:
    -Giáo viên giới các cụm từ ( tên riếng hoặc câu ứng dụng ) giúp cho học sinh hiểu bài và vận dụng viết tốt hơn.
   - Hướng dẫn cho học sinh cách nối từ chữ viết hoa sang chữ viết thường và thực hành nối chữ trên bảng con.
   -Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét chung về cách viết các cụm từ hoặc câu ứng dụng ( độ cao, cách nối từ chữ này sang chữ khác, khoảng cách giữa các con chữ, chỗ đặt dấu thanh…)
 d) Hướng dẫn hcọ sinh luyện viết trong vở “ Tập viết”
   -Giáo viên nêu nội dung và yêu cầu học sinh tập viết trong vở như: chữ cái viết hoa, cụm từ hoặc tên riêng, câu ứng dụng )
   -Trước khi học sinh viết bài vào vở, giáo viên phải nhắc lại độ cao, khoảng cách mỗi con chữ, đặt dấu thanh. Học sinh nắm và viết bài vào vở chính xác hơn, tốt hơn.
   -Học sinh viết bài vào vở theo chỉ dẫn của giáo viên.
 đ) Chấm bài tập viết của học sinh : Giáo viên thu một số bài của học sinh đã viết xong tại lớp, nhận xét và rút kinh nghiệm chung.
 e) Củng cố , dặn dò:
   -Giáo viên nhận xét tiết học.
   -Lưu ý những trường hợp mà học sinh viết sai từ, câu ứng dụng hoặc tên riêng.
   -Giáo viên yêu cầu những học sinh tiếp tục về nhà luyện tập thêm.
   -Giáo viên hướng dẫn bài tập về nhà cho học sinh và dặn học sinh viết bài tốt hơn.
 
 
 
 
 
 
 
II. PHẦN THỰC HÀNH:
                                                  Môn : Tập viết                                                  
                                                  Ngày dạy: Thứ năm, 3 / 3 / 2011 .
                                                   Bài 20:   CHỮ HOA   Q
 
I.MỤC TIÊU: Giúp HS có khả năng :
   1. Kiến thức: -Biết viết chữ hoa Q cỡ vừa và nhỏ. Biết viết từ ứng dụng cụm từ: Quê hương tươi đẹp.
   2. Kĩ năng:    - Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
   3. Thái độ:    -Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
    -Bảng phụ .
    -Chữ mẫu.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 

Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’
   4- 5’
 
 
 
 
    1’
 
13-14’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 - 15’
 
 
 
 
 
3-4’
1.Khởi động: Hát
2.Kiểm tra bài cũ: Chữ hoa P
-Yêu cầu HS viết câu: Phong cảnh hấp dẫn.
-Nhận xét vở viết của học sinh
-GV nhận xét và ghi điểm.
3.Bài mới:
a. Giới thiệu bài: Ghi đề bài lên bảng.
b. Nội dung:
Hoạt động 1: Hướng dẫn viết bảng con.
a) Nhận xét chữ hoa :Q
-Gắn lên bảng chữ mẫu dể HS quan sát và nhận xét
Hỏi:+ Độ cao là mấy li?
        +Chữ hoa Q có mấy nét?
-GV chốt lại câu trả lời: Chữ hoa Q có cao 5 li và có 3 nét
-Cho HS nhắc lại các nét.
b) Hướng dẫn viết bảng con:
-GV viết mẫu chữ hoa lên bảng: Vừa viết vừa nêu cách viết .
-Cho HS tập viết chữ trên không trung bằng tay.
-Cho HS viết vào bảng con chữ Q hoa cỡ vừa.
c) Hướng dẫn viết từ ngữ ứng dụng:
-Yêu cầu đọc từ:  Quê hương tươi đẹp.
-Hiểu nghĩa của từ.
-Yêu cầu nhận xét:+ cụm từ này có mấy chữ?
+Độ cao của các con chữ như thế nào?
+Chữ nào có dấu thanh và vị trí của dấu thanh?
+Khoảng cách giữa các chữ như thế nào?
*Hướng dẫn viết chữ Q cỡ vừa.
_GV viết mẫu để HS theo dõi.
-Cho HS viết vào bảng con. GV nhận xét
*Hướng dẫn viết chữ Qcỡ nhỏ.
_GV viết mẫu để HS theo dõi.
-Cho HS viết vào bảng con. GV nhận xét
Hoạt động 2: Viết vở tập viết
-Nhắc nhở HS thư thế ngồi viết và cáh thực hiện viết.
-Cho HS viết từng chữ theo từng hàng tương ứng.
-Thu vở chấm . Nhận xét bài viết
4.Củng cố, dặn dò: -Hôm nay học bài gì?
-Yêu cầu nêu lại cách viết chữ hoa Q .
-Dặn về nhà vết lại bài.
-Chuẩn bị: Chữ hoa R.
-Nhận xét tiết học.
 
 
-2 HS lên bảng làm, CL viết bảng con.
 
 
-2 HS đọc.
 
 
 
-HS chú ý theo dõi.
 
-HS trả lời.
-HS trả lời.
 
-Cả lớp lắng nghe.
 
-HS nhắc lại các nét.
 
-HS lắng nghe và theo dõi.
 
-HS viết chữ trên không trung.
 
-HS viết chữ vào bảng con.
 
-HS đọc cụm từ.
-Cả lớp lắng nghe.
 
-HS chú ý nhận xét và trả lời.
 
 
 
-HS chú ý theo dõi.
-HS viết bảng con.
 
 
-HS chú ý theo dõi.
-HS viết bảng con.
 
-Cả lớp lắng nghe.
 
-HS viết vở theo hướng dẫn.
 
 
 
-HS trả lời.
-HS nêu lại cách viết chữ hoa
Q
 

 
  
 TIN KHÁC
  
 Liên kết web

<p>&lt;table width="95%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;a href="http://www.moet.gov.vn"&gt;&lt;img width="122" vspace="0" hspace="0" height="90" border="0" src="/Portals/0/lienket/boGD.gif" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;a href="http://www.khanhhoa.edu.vn"&gt;&lt;img width="108" vspace="0" hspace="0" height="90" border="0" src="/Portals/0/lienket/soGD.gif" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;a href="http://www.ict-khanhhoa.vn"&gt;&lt;img width="112" vspace="0" hspace="0" height="90" border="0" src="/Portals/0/lienket/soTTTT.gif" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;a href="http://vnptkhanhhoa.vn/"&gt;&lt;img width="122" vspace="0" hspace="0" height="90" border="0" src="/Portals/0/lienket/vnpt.gif" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;</p> 

  
 Hình ảnh
  
 Bài viết của học sinh
  
Trường tiểu học Vĩnh Hải 1
Địa chỉ: 01 Sao Biển - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3831500 - Email: c1vhai1.nt@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Ms. Bùi Thị Minh Tâm