Đăng Nhập
  
 Bảng vàng thành tích

- Giải nhì toàn đoàn môn cờ vua các nhóm tuổi thành phố Nha Trang - 2017
(1HCV,1HCB,6HCD)

- Giải ba tam ca tiếng hát học đường (2013)

- Giải nhất và giải ba Olympic tiếng Anh cấp tỉnh năm 2013

- Giải khuyến khích giao lưu học sinh giỏi cấp thành phố 2013

-  Trường chuẩn Quốc Gia (2017)

  
 Gallery
  
 Thông báo
Viết bài xây dựng Website: Thầy cô và các em học sinh gửi bài theo đia chỉ mail: thehieunt@yahoo.com. đt: 01654.977.799
  
 Lượt truy cập
  
 GIẢI TRÍ

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017-2018

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022

  
      
 Tin mới
Giáo dục tiểu học
  
  
ĐỀ THI GIAO LƯU HS GIỎI - KHỐI 5 -TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI - TOÁN - TIẾNG VIỆT
ĐỀ THI PHẦN TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI
Môn: Toán - Tiếng Việt
ĐỀ THI PHẦN TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI
MÔN TOÁN:

HỌ VÀ TÊN :…………………………………………….. NHÓM: …………………
Câu 1: Đổi 2km28ha4m2 =………..ha
Số thích hợp để điền vào chỗ trống là:
A. 280 004 B.208 004 C. 2 08,0 004 D.20 804………………………………………………………………………………………………..

HỌ VÀ TÊN :…………………………………………….. NHÓM: …………………

Câu 2: cho dãy số : 1 ; 2 ; 6 ; 24 ; ……; 720 số còn thiếu ở dãy số trên là:
A. 10 B. 120 C. 150 D. 180……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
HỌ VÀ TÊN :…………………………………………….. NHÓM: …………………

Câu 3: Tìm x biết: ( × x - ) × =
A. x = B. x = C. x = D. x =

……………………………………………………………………………………………..


HỌ VÀ TÊN :…………………………………………….. NHÓM: …………………
Câu 4: Số nữ sinh lớp 5A chiếm 54% số học sinh của cả lớp. Biết rằng số nữ sinh trong lớp là 27 bạn nữ. Số học sinh cả lớp là: …………
……………………………………………………………………………………………..

HỌ VÀ TÊN :…………………………………………….. NHÓM: …………………

Câu 5 : Diện tích của một hình tròn sẽ thay đổi như thế nào nếu ta tăng bán kính của nó lên gấp 2 lần.
A. Diện tích của hình tròn sẽ tăng lên gấp 3 lần
B. Diện tích của hình tròn sẽ tăng lên gấp 4 lần
C. Diện tích của hình tròn sẽ tăng lên gấp 2 lần
D. Diện tích của hình tròn sẽ tăng lên gấp 1 lần..........................................................................................................................
HỌ VÀ TÊN :…………………………………………….. NHÓM: …………………
Câu 6: Coù 90 hoïc sinh gioûi,trong ñoù coù 75 HS gioûi Toaùn vaø 83 HS gioûi vaên.Hoûi trong soá ñoù coù bao nhieâu hoïc sinh gioûi caû Vaên vaø Toaùn?

A. 75 HS B. 79 HS C. 83 HS D. 68 HS

ĐỀ THI PHẦN TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI
MÔN TIẾNG VIỆT:
HỌ VÀ TÊN :…………………………………………….. NHÓM: …………………
Câu 1:Từ in đậm trong câu: “Anh cả anh hai cả hai anh đều là anh cả .”là từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa

………………………………………………………………………………………………………

HỌ VÀ TÊN :…………………………………………….. NHÓM: …………………

Câu 2: Thành ngữ, tục ngữ nào không chứa cặp từ trái nghĩa ?
A. Lá lành đùm lá rách B. Sớm nắng chiều mưa
C. Uống nước nhớ nguồn D. Lên thác xuống ghềnh………………………………………………………………………………………………………….


HỌ VÀ TÊN :…………………………………………….. NHÓM: …………………
Câu 3 : Dòng nào dưới đây có các từ in nghiêng không phải là từ đồng âm:
A. gian lều cỏ tranh / ăn gian nói dối.
B. cánh rừng gỗ quý / cánh cửa hé mở.
C. hạt đỗ nảy mầm / xe đỗ dọc đường.
D. một giấc mơ đẹp / rừng mơ sai quả.
HỌ VÀ TÊN :…………………………………………….. NHÓM: …………………
Câu 4:Giải câu đố chữ sau :
Đèo gì trái với chiều dài
Đèo gì mây nước hôm mai chan hòa
( là những đèo gì ? )
...............................................................................................................................

HỌ VÀ TÊN :…………………………………………….. NHÓM: …………………

Câu 5: Trong câu “ Xa xa, thấp thoáng mái chùa cổ kính ”. Bộ phận chủ ngữ là:
A. Xa xa
B. Thấp thoáng mái chùa
C. Mái chùa cổ kính
D. Mái chùa……………………………………………………………………………………………………………

HỌ VÀ TÊN :…………………………………………….. NHÓM: …………………
Câu 6:Chữ hạnh trong “ công dung ngôn hạnh” có nghĩa là gì?
A. Nết tốt của người phụ nữ.
B.Phẩm chất đạo đức biểu hiện trong việc làm, trong cách đối xử với mọi người.
C.Trạng thái sung sướng và cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện.
D.Hạnh phúc được gặp nhau trong dịp may mắn. 
  
 TIN LIÊN QUAN
  
 Liên kết web

<p>&lt;table width="95%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;a href="http://www.moet.gov.vn"&gt;&lt;img width="122" vspace="0" hspace="0" height="90" border="0" src="/Portals/0/lienket/boGD.gif" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;a href="http://www.khanhhoa.edu.vn"&gt;&lt;img width="108" vspace="0" hspace="0" height="90" border="0" src="/Portals/0/lienket/soGD.gif" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;a href="http://www.ict-khanhhoa.vn"&gt;&lt;img width="112" vspace="0" hspace="0" height="90" border="0" src="/Portals/0/lienket/soTTTT.gif" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;a href="http://vnptkhanhhoa.vn/"&gt;&lt;img width="122" vspace="0" hspace="0" height="90" border="0" src="/Portals/0/lienket/vnpt.gif" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;</p> 

  
 Hình ảnh
  
 Bài viết của học sinh
  
Trường tiểu học Vĩnh Hải 1
Địa chỉ: 01 Sao Biển - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3831500 - Email: c1vhai1.nt@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Ms. Bùi Thị Minh Tâm